Archive for februari, 2008

h1

En harang

18 februari, 2008

Om X säger att uttalande A betyder lika mycket för honom som uttalande B betydde för undertecknad. Och vet att undertecknad inte tror på uttalande B. Säger X inte då att X inte menade uttalande B?
Jag säger att Baronen är en bra journalist. Baronen säger att jag är en bra politiker. Jag säger att jag inte håller med honom. Baronen säger att ”du är en bra journalist” betyder lika mycket för honom som ”du är en bra politiker” betyder för mig. Bra politiker betyder inget, bra journalist betyder inget. Han säger att ”du är en bra journalist” som väger lika tungt som ”du är en bra politiker” inte är sant. Därför måste ”du är en bra politiker” vara falskt?

Baronen – du ljuger för mig!

Annonser